Podsumowanie Turnieju Solvingowego

11 kwietnia w siedzibie klubu odbył się Otwarty Turniej Solvingowy. Do turnieju zgłosiło się 6 zawodników, co można uznać za zadowalającą frekwencję biorąc pod uwagę okoliczności rozgrywania turnieju (późne zamieszczenie informacji oraz dość późna godzina). Zawodnicy rozwiązywali 5 zadań w czasie 60 minut. O miejscu w tabeli końcowej decydowała liczba punktów za poprawne rozwiązania a następnie czas oddania zestawu zadań. Po równo punktów uzyskali Marcin Kołodziejski i Damian Śliwicki, ale to Marcin Kołodziejski zajął I miejsce uzyskując większą liczbę punktów pomocniczych. Wyniki przedstawia tabela:

Miejsce Nazwisko, Imię
1 Kołodziejski, Marcin
2 Śliwicki, Damian
3 Ludwiński, Daniel
4 Pituła, Adam
5 Koźliński, Marcin
5 Retz, Adrian

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami.


Comments are closed.