PILNE !!! – składki członkowskie

Bardzo prosimy o uregulowanie składek członkowskich oraz opłat  za rok 2019 na konto Klubu:

Uczniowski Klub Sportowy „Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń”

Rynek Staromiejski 7 , 87-100 Toruń

Konto: Bank Spółdzielczy w Toruniu

05 9511 0000 2009 0050 6690 0001

Tytuł: Jan Nowak (imię i nazwisko członka) – zapłata składek członkowskich za okres od styczeń 2019 do grudzień 2019

Kwota: 120,00 zł 

 

Potwierdzenia wpłat prosimy przesyłać na adres e-mail: szachy.uksopptorun@gmail.com

 

Jednocześnie informujemy, iż brak uregulowania zaległych opłat będzie oznaczać rezygnację z członkostwa w Klubie.


Comments are closed.